Virtuálny cintorín

Ťažko sa vyrovnávate so stratou Vášho milovaného zvieratka?

Je tu virtuálny cintorín!

Jedinú možnosť, ktorú Vám štát dal je jeho spálenie v kafilérii, alebo nedôstojné protizákonné pochovanie niekde na záhrade.
Rozhodli sme sa pomôcť Vám vyrovnať sa so stratou Vášho zvieracieho miláčika (pes, mačka, vtáčik, morča …), Vášho nezabudnuteľného kamaráta, ktorý Vás predčasne a už navždy opustil.
Na našom virtuálnom zvieracom cintoríne môžete dôstojne s uchovanou spomienkou pochovať Vášho miláčika a zdielať tak svoju osobnú veľkú stratu aj s ostatnými milovníkmi zvierat.

Za spomienku na Vašich psíkov dajme radosť trízneným a opusteným.
Poplatok, ktorý uhradíte za miesto na našom virtuálnom cintoríne, darujeme trnavskému psiemu útulku v plnej výške.

Ako na to?
Za celkový poplatok 20 EUR (vrátane DPH) Vám vytvoríme virtuálne miesto na našom cintoríne (vytvorenie profilu – grafiky s fotodokumentáciou Vášho miláčika (max. 10 fotiek), dátum narodenia, úmrtia a Vami zadaným textom o Vašom miláčikovi)
Vytvorenie profilu je jednorázový poplatok.Dĺžka pobytu Vášho miláčika na našom virtuálnom cintoríne je časovo neobmedzená.

Poplatok zašlite na č. účtu 0282532688/0900 .Ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte 002 a Vaše meno a priezvisko.

Virtuálny cintorín je duševným vlastníctvom, know-how a copyrightom agentúry Flash. Kopírovanie, kradnutie nápadov, myšlienok a know-how, ako aj nezákonné šírenie mimo súhlasu držiteľa copyrightu je protizákonné a trestné